4 novembre 2022

EXPLORANT NOVES OPORTUNITATS DE NEGOCI

Frit Ravich ha dut a terme un projecte d’inversió per explorar, valorar i identificar les oportunitats de nous models de negoci en base a la explotació de la intel·ligència de les dades vinculades a la seva activitat. Aquest procés d’indagació s’ha realitzat amb l’ajuda d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.