22 juny 2017

INSTAL·LACIÓ DE PLAQUES FOTOVOLTAIQUES

Recentment Frit Ravich ha iniciat la instal·lació de plaques fotovoltaiques per l’autoconsum sobre la coberta del centre logístic. La instal·lació constarà de 1584 panells foltovoltaics que podran generar una potència pic de 435 kW. Està previst que la instal·lació acabi durant el mes de juliol.