25 agost 2021

NOU PROJECTE D’INVERSIÓ

Frit Ravich ha dut a terme un projecte d’inversió per la modernització i millora dels processos de transformació de fruits secs i patates, que ha permès millorar i ampliar les instal·lacions productives de Maçanet de la Selva. Per dur a terme aquesta inversió, ha obtingut l’ajuda núm. 6780.000 19/2017 destinada a les Inversiones per la transformació i comercialització dels aliments, dins l’actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2022, cofinançada per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.