23 octubre 2018

NOU PROJECTE D’INVERSIÓ

Frit Ravich ha dut a terme un projecte d’inversió per a la modernització i millora dels processos de transformació de fruits secs i patates, que ha permès millorar i ampliar les instal·lacions productives de Maçanet de la Selva. Per dur a terme aquesta inversió ha comptat amb una ajuda destinada a les inversions per a la transformació i comercialització dels aliments, dins de l’actuació del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020, cofinançada per la Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.