29 maig 2017

FRIT RAVICH, COMPROMÍS AMB LA IGUALTAT LABORAL

Un dels pilars estratègics de Frit Ravich és el valor de les persones, les persones són les protagonistes de l’empresa. Per això, l’empresa ha incorporat a 11 treballadors en risc d’exclusió social a través del Programa Incorpora, un programa d’intermediació laboral de La Obra Social de La Caixa.

Per l’empresa formar part d’aquest programa suposa donar oportunitats per igual als diferents col·lectius, donant una millor qualitat de vida a les persones més necessitades. Els llocs de treball solen ser llocs fixos i amb poca rotació. Tanmateix, igual que la resta de companys, reben un pla d’acollida on se’ls hi presenten les instal·lacions i les persones amb les que treballaran.

A més a més d’Incorpora, Frit Ravich col·labora amb altres organitzacions com la Fundació Bertelsmann, millorant l’empleabilitat dels joves del nostre país a través de la Formació Professional Dual, incorporant a joves en els departaments de Vendes i Qualitat. Més endavant, es té en projecte fer-ho extens als altres departaments.

A part, l’empresa col·labora amb altres organitzacions com Mifas, Fundació Eurofirms i Fundació Ramón Noguera.

Per l’empresa la incorporació de persones amb capacitats diferents és important per tots ja que quan una persona s’incorpora, independentment de la seva condició, és un aprenentatge per tot l’equip.