Estilo Mediterráneo

Dàtils sense pinyol

El consum regular de dàtils Frit Ravich pot formar part d'una dieta variada i equilibrada

  • Font de FIBRA.
  • Font de POTASI.