Estilo Mediterráneo

Panses Sultanes

El consum regular de panses Frit Ravich pot formar part d'una dieta variada i equilibrada.

  • Font de FIBRA
  • Font de FERRO que ajuda a disminuir el cansament i la fatiga